ผลงาน

ตัวอย่างผลงานของเรา

Science Park

พัฒนา BX เป็น Website และ แอพฯมือถือทั้ง Android และ iPhone ให้กับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

www.spark.in.th

Chevrolet CCC

พัฒนา BX เป็น Website และ แอพฯมือถือทั้ง Android และ iPhone ให้กับ เชฟโรเลตเจริญชัย จังหวัดอุบลราชธานี

www.chevroletccc.com

BizClub Thailand

บิสคลับไทยแลนด์ องค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ และบิสคลับเป็นองค์กรที่มีอยู่ประจำทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย โดยบิสคลับแต่ละจังหวัด จะอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดนั้นๆ

www.BizThai.ORG

โครงการผูกปิ่นโตข้าว

โครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ชาวนา สามารถจำหน่ายข้าวตรงไปยังผู้บริโภค ที่เป็นคนเมืองทั่วประเทศได้ด้วยตัวเอง

www.pookpintokao-amnat.com

iLAB

อัยย์แลป ดอทเอเซีย เป็นเว็บไซต์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดินต่างๆ มากกว่า 18 ค่า และรายงานผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์

www.ilab.asia

 

farmkaset.org43
เว็บไซต์ FarmKaset.ORG

horosharp
HoroSharp.com

farmkaset.net454
FarmKaset.info

kasetpost
แอพ เกษตรโพส
iPhone | Android

pookpintokao25
แอพ ผูกปิ่นโตข้าว
iPhone | Android

app-fermix
แอพคำนวนสูตรผสมปุ๋ย
iPhone | Android

แอพอื่นๆที่เราพัฒนาอีกมากมาย

แอพจากเราทั้งหมดบน iPhone

แอพจากเราทั้งหมดบน Android