เราไม่สามารถต่อจุดเป็นรูปร่างได้โดยการมองไปข้างหน้า จะทำได้ก็ต่อเมื่อมองย้อนไปข้างหลัง

ประโยคที่ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple Inc. บริษัทผู้ผลิ Read More …